Mateusz Pałka Solo

Koncert w całości poświęcony jest utworom na fortepian improwizowany.

Na repertuar koncertu ,,Mateusz Pałka Solo’’ składają się autorskie kompozycje artysty, standardy jazzowe, piosenki legend polskiej muzyki popularnej we własnych interpretacjach (Seweryn Krajewski, Czesław Niemen, Anna Jantar, Stan Borys), utwory z literatury muzyki klasycznej (Debussy, Chopin, Nazareth, Brahms, Szymanowski, Bach, Mozart).

Wszystkie kompozycje są autorskimi interpretacjami.

Ph. Maria Jarzyna

Solo to unikalna formuła, niezwykle interesująca pod względem brzmienia i ekspresji – pokazuje pełne spektrum możliwości brzmieniowych, tekstur fortepianowych i pozostawia dużą swobodę interpretacyjną. To próba ukazania różnorodnej roli fortepianu jako instrumentu solowego we współczesnej muzyce improwizowanej.